Citroën CX mekartips -> Transmissionen Transmissionen
      uppdaterad 2008-01-31

Bortse från att det är en Saab på bilden - det är samma princip som gäller!
Beskrivning:
   Transmissionen är samma sak som kraftöverföringen, d v s koppling, växellåda, drivaxlar och därtill hörande utrustning.
   Citroën CX har funnits med fyr- eller femväxlad manuell växellåda, med halvautomat och med helautomat.
   Vid presentationen 1975 fanns CX med 2,0 eller 2,2-liters motor och endast med fyrväxlad låda. 1976 erbjöds den treväxlade halvautomatiska lådan som kallades C-matic. 1977 presenterades den nya modellen CX 2400 Gti med femväxlad manuell låda. 1981 ersattes halvautomaten av en trestegs automatlåda från ZF.
   Oavsett typ av motor och växellåda sitter växellådan alltid monterad på den tvärställda motorns vänstra sida i bilens körriktning, se bilden ovan! CX är alltid framhjulsdriven och drivaxlarna kommer ut på växellådans vardera sidor. Höger drivaxel är betydligt längre än vänster drivaxel och har ett mellanlager som stöd. CX manövreras alltid med golvspak och överföringen från spaken går med länkarmar genom motorrummet till växellådan.

Farthållare: Till toppen av sidan
Hur funkar farhållaren?
  Jason L 2001-08-01: I have an -85 CX, fitted with Bosch Cruise Control. After poring over the system in the car and consulting the Haynes manual, this it how it works:
From vacuum pump goes a vacuum line into that splits off into two parts. One part goes into an "electrovalve" (Haynes' word) and the other part of the vacuum line into a rubber diaphragm. The rubber diaphragm is hooked onto a throttle cable pulley by a mechanical rod. This mechanical rod and linkage is fine. The electrovalve has two wires going into it. One from the Cruise Control Computer and one from one of the three terminals on the vacuum pump. There is a nipple on the electrovalve that is open to the atmosphere.
   The electrovalve, my guess is that it is a safety valve. If you hit the brakes or hit the clutch while the cruise is on, the electrovalve opens and vents the vacuum holding in the rubber diaphragm (and hence the throttle) to the atmosphere thru the nipple and hence lets go of the throttle. (Is this correct?)
  Is there a way to test the electrovalve? When the car is off and I use my hand to pull back the rubber diaphragm, the electrovalve seems to vent to the atmosphere; thus the system does not hold vaccum.
   I then guessed that if I pull back the rubber diaphragm and put my finger to cover the nipple on the electrovalve, that the system would hold vacuum and that the throttle pulley would stay open and keep the throttle open. Only in my case it did not....
   The reason it did not was that all the vacuum was leaking out the white nipple of the vacuum pump, which is open to the atmosphere. Only the black nipple on the vacuum pump has a hose on it (which goes to the electrovalve and the diaphragm). When I used some tape to cover up the white nipple on the vacuum pump and then pulled back the diaphragm to pull the throttle wheel and covered the nipple on the electovalve with the finger, lo and behold the system held vacuum and the throttle was kept open!!! Is this correct though? Is the white nipple on the vacuum pump supposed to be covered up or is it open to the atmosphere? What does the white nipple on the vacuum pump do?
   Is there a way to test the vaccum pump while the car is off? There are three electrical terminals. Am I supposed to apply 12 volts across two of the terminals?

  Frenchie 2001-08-04: Doe's anyone have an interior photo of the original cruise control of a series II? I'd like to see where it is mounted and if it is very Citroën-ish in design etc.    Daniel S: In the cruise control switch afaik there's no difference (other than the color) between Series I and Series II. I have a photo of my Series I online. And yes, the design is definitely Citroenesque. :-)

Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan