Citroën CX mekartips -> Tändsystemet -> Knacksensorn Uppdaterad 2003-12-13

Knacksensorn:
Vad är knackning?
  Fredrik 2003-12-10: Jag har en Seat Leon 1.6 16v från 2001 som tenderar att knacka när jag kör på 95-oktanig bensin, så jag har nu bytt till 98 oktan och det har blivit mycket bättre. En del som påstår sig kunna det här med bilar säger att det är helt OK och att man alltid kan köra med högre oktantal än vad som rekommenderas, medan en annan förståsigpåare säger att det inte är bra för motorn. Hur är det egentligen?   Bosse Bildoktorn i Aftonbladet 2003-12-10:
   Knackningar kallas också för spikningar. Alla som har hört en gammal Volvo 140 segdra uppför en backe på högsta växeln med 95 oktan i tanken har hört hur en knackande motor låter. Denna lågvarvsspikning kan i värsta fall skada kolvar och ventiler men ger oftast inga synliga men i motorn. Betydligt farligare blir det om motorn spikar på högre varv. Ty då drunknar ljudet i motorns övriga kakofoni, samtidigt som motorskadorna både uppstår snabbare och blir kraftigare.
   Oktantalet är ett mått som anger bensinens förmåga att motstå självantändning på grund av kompression. Om man kör en bil med för lågt oktantal spikar/knackar motorn vid segdragning eller fullgaskörning. När det gäller gamla förgasarbilar är det ingen mening att köra med högre oktantal än vad som behövs, motorn går inte bättre. Men moderna bilar är så intelligenta att de ställer in sig efter bensinens oktantal. Du kan alltså köra på 98 oktan, men jag har bestämt för mig att din bil även ska klara av 95. Därför tror jag att felet finns i något av följande system (i prioriteringsordning):
   - defekt knacksensor
   - tändstift med alldeles fel värmetal (de kan bli så varma att de fungerar som glödstift)
   - något fel i datorns styrsystem av tändpunkt eller bränsle/luftblandning.
   - för hög motortemperatur
   Knackningar kan uppstå när tändstiftets gnista antänder bensinen för tidigt så att den brinnande bränsle/luftblandningen bildar en tryckvåg som självantänder de resterande bränsledropparna i cylindern. Då bildas ännu en tryckvåg som i sin tur studsar mellan förbränningsrummets väggar och ger upphov till det plingande ljud som vi kallar för knackning eller spikning. En annan variant är att flamfronten accelereras till överljudshastighet och slutligen tänder den återstående bränsle/luftblandningen explosionsartat. En tredje variant är att bensinen antänds av en glödande sotflaga eller ett överhettat tändstift INNAN tändstiftsgnistan uppstår men oberoende av knackningsmekanismen är resultatet det samma: en ökad värmebelastning, höga tryck som leder till motorskador.

Anti-tenningsbank-detektor:
  Ørjan N (N) 2002-08-13: Anti-tenningsbank-detektor-lampen (på norsk) lyser på min T2 1987. Hva skjer egentlig? Hva kan man gjøre med det? Det er den lille gule dioden under speedometeret som lyser..     Thor Ø J: Har du sjekket med Haynes-manualen? T2 hadde en del problemer med at den ga falskt signal og det ble bedre hvis det ble montert en ekstra skive. Om det ikke er det er det dessverre en antagelig ekte feilmelding som må tas alvorlig.
    Torbjörn F: Om den lyser hela tiden så är det troligen fel på knacksensorn eller kablaget till den. Lossa kontakten och ohmmät knacksensorn, det ska vara 330 kohm +- 10 %. Kolla att det är oändlig resistans till jord. Prova att koppla in ett 330 kohm motstånd i stället för knacksensorn och starta motorn, då ska lampan slockna. Om den inte gör det så är felet i kablaget eller tändstyrdonet. Knacksensorkretsarna sitter längst ned i tändstyrdonet, om det skulle komma in vatten i det av någon anledning så är det dessa som skadas först. Obs: allt detta gäller för tändsystemet på CX T2 med katalysator. Jag vet inte hur det är uppbyggt på bilar utan kat.
    Ole M S: Jeg har haft samme fejl på min forrige T2. Kablet fra accellerometer (føleren) der var kortsluttet (skærm til inderleder) umiddelbart før selve stikket. Stiksamlingen sidder i øverste venstre "hjørne" af dækselet til timingkæden. Jeg fik repareret ledningen ved at skære lidt ind i samlingen til sikket, afkorte kablet med 1 cm og så lodde forbindelserne igen. lidt epoxy-lim på samlingen og så lidt isolertape klarer resten.

Varningslampan tänd:
  Leigh F M (PL), 2002-02-25: When I bought my GTi Turbo II the pinking light came on occasionally, with no apparent pattern. Whilst driving across Europe a couple of weeks ago it came on permanently. Now, the manual says if the pinking light comes on take to your Citroën mechanic. Which I have done. Having spent a good deal of money on the engine my mechanic says all is well. However the pinking light remains on. While the easiest solution is to disconnect said light... I'm sure that is not the best approach. Any suggestions as to cause and solution... before I drive the car back across Europe at the end of March!     Jan G: First: did you notice a decrease of power? If the pinking light came on, the ignition is set to an "emergency" program. Two suggestions: (1) The knock-sensor is faulty. (2) The knock-sensor is wet, maybe shower water (correct word?). I had forgotten to put the cover in the right (inner part) fender (to protect the right hand side of the engine from shower water by the wheel) and after a while the pinking light turned on. I had to wait until it was dry and no more problems ;-).
  Leigh F M: No, there was no apparent decrease in power. It happened when it was fine and sunny - no reason for the knock sensor to be wet. Sounds like the knock sensor might be faulty...   Bill (NZ): Your engine management system is retarded. Disconnect battery and wait about 5 minutes till memory corrects, that is if its not knock sensor.
  Leigh F M: Given that the entire engine was out of the car last week for new seals and stuff, I think we can assume the battery has been disconnected for more than 5 minutes. It still looks like the knock sensor.   Cgat (UK): Could be ECU connections 7 or 10 I think? If the plugs have been disturbed at some time, the female connectors can be pushed out of the multi plug resulting in intermittent contact. Best way is to pull plugs off and have a look, also peel back the rubber boot and check the integrity of the wire connections to the spades themselves.

Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan