Citroën CX 25 mekartips -> Tändsystemet -> Tändlägesgivaren Uppdaterad 2006-09-13
Tändlägesgivaren:
Tändlägesgivare
Beskrivning:
CX med elektronisk tändning har två alternativt en tändlägesgivare som ger information till tändningsdatorn om vevaxelns läge. Tändlägesgivaren är en magnetisk sensor som är monterad i svänghjulskåpan och som känner av kuggarna på svänghjulet som rör sig förbi. Före 1987 hade CX två givare och efter 1987 en givare (årsmodell -87 kan ha en eller två givare). Om det bara finns en givare ger den information om både övre dödpunkt och motorns varvtal. Då är en kugg lite lägre på startkransen vilket ger en speciell puls per varv. Med två givare ger den ena givaren information om varvtalet och den andra en puls per varv för övre dödpunkt. Svänghjul och tändningsdator är olika mellan en- och två-givars-motorer alltså och inte utbytbara.
   Tändlägesgivaren är känd för att gå sönder då och då. Det visar sig oftast på att motorn stannar när den blir varm och går att starta igen först efter 10-20 minuter när givaren svalnat. (Rutinerade CX-åkare på långresa har alltid med en extra tändlägesgivare i handskfacket!)
   Att kontrollera tändlägesgivaren är enkelt. Det är en liten läppstiftsstor sak som man finner på baksidan av motorblocket (nedanför reservhjulet ungefär). Syns förstorad på bilden ovan. Den del som syns vid monterat läge är en sockerbitsstor svart sak med en monteringsskruv och kabelkontakt. Flytta bort reservhjulet, lossa kontakten, lossa monteringsbulten, dra försiktigt upp givaren, se till att ev. distansbricka inte kommer bort. Torka av givaren och tvätta med elektronikrengöring, isopropanol eller t-sprit. Anslut en ohm-meter till givaren, lägg givaren i kallt vatten i en kastrull (kontakterna ovanför vattenytan). Resistansen skall vara 50-100 ohm. Värm upp vattnet, resistansen får inte öka kraftigt - då är givaren trasig. Återmontera givaren eller montera en ny. Tyvärr är det en ganska dyr reservdel, drygt 500:- (som Marc B säger: "Är inte den där mr Bosch miljonär redan? ").  Spraya elektronikrengöring i kabelanslutningen för att rengöra och lägg i lite polfett för att hindra fukt att tränga in så slipper du oxid och kontaktproblem.
    Urbans tips vid plötslig GTI-död: kyl givarna med något kallt så kommer du iväg igen!

Praktikfall:
   Stefan B 2002-08-27: Har haft min T2 knappt en månad, nu börjar tvekampen mellan oss. Idag på morgonen när jag skulle till jobbet ville hon inte tända. Igår på hemväg från jobbet i ca 60 km/h slår hon av och varvräknaren går ner till noll, stannar, får igång henne igen och kan ta mig hem. Detta fenomen har hänt en gång tidigare, förra veckan. Tips någon?   Mattias: Tändgivare skulle jag tro. Skall ge 50 ohm, mät.
   Torbjörn F: Till exempel. När du ohmmäter givaren, knacka på den också och kolla att inte resistansen ändras. Eller: Skräp (metallspån från startmotordrev t ex) som har fastnat på änden av givaren. Oxid i kontaktdonen på tändstyrdonet. Glapp i skarven mellan tändkabelstam och huvudkabelstam på vänster hjulhus.
   Stefan B: Mycket riktigt var det tändlägesgivaren som var boven i dramat, jag bytte ut den mot den som fanns i min gamla CX GTi.

  Urban 2001-03-25: Har tidigare haft en 86-GTI där jag hade problem med att bilen plötsligt bara dog. Eller ibland vägrade starta när den var varm. Om den fick stå ett längre tag kunde den starta igen. Fick råd av verkstad att mäta upp motståndet i de två givarna som sitter ovanför svänghjulskransen. De skulle ha ett motstånd på ca 50 ohm för att fungera. Så jag mätte upp dem och de visade sig vara ok. Körde så ett bra tag. Det blev vinter och problemen fortsatte. Köpte till slut ändå ett par (svindyra) givare för att testa. De nya hade ett motstånd omkring 70 ohm. Nästa gång bilen vägrade starta prövade jag att byta bägge givarna, och då var det inga som helst problem. Jag mätte upp givarna igen när jag kom hem och de visade sig hålla det motstånd de skulle. Kom sedan på att jag skulle successivt värma upp dessa givare i en kastrull med vatten för att se om temperaturen påverkade givarnas motstånd. Inte ändrades motståndet, men efter ett tag så slutade plötsligt den ena givaren att fungera, den tålde inte den höga temperaturen. Där hade jag löst mina startsvårighetsproblem. Jag kunde nu byta tillbaks den fungerande gamla givaren och kasta den trasiga. Har även bytt ut en givare på min nuvarande CX. Mitt tips vid plötslig GTI-död: kyl givarna med något kallt så kommer du iväg igen, mät på plats vid problem och byt ut vid behov.   Kristian K, Budapest: About the non-starting condition of my GTi: it turned out that there were no sparks, so I checked the flywheel sensor. It gave a constant 73 Ohms while cold, however it's resistance jumped sky-high (and infinite) after putting it into some hot water. This gave me my first question: the sensor meauseres fine when cold, however the car resfuses to start even when cold? So, I have just bought a new aftermarket one (around 30 USD). I measured its resistance: it shows 75 Ohms when cold, but rises at a small rate when put in hot water and reaches around 90 Ohms. Well, it's not even close to short circuit, but as I have read, I learned that it should give a constant reading regardless of temperature. But I have tried the new flywheel sensor, and now the car behaves as usual - perfect!
   Alan D: It will increase in resistance when hot - this is OK. The fault is if it goes VERY high resistance or open-circuit when hot. That is BAD.
   Felsökningsmetod från Adrian C:  When the flywheel sensor fails, the engine won't run. At all. It's mounted on top of the bellhousing, and constant advice is to keep a spare and a spanner in the car at all times. When mine went the first symptom was the car failing to restart for about 1/2 hour when hot - it ran fine when it did start, it just seemed to be the heat soak that killed it temporarily. Spin the car on the starter - is the tacho showing something/anything? Yes? Flywheel sensor is fine!

  Joar 2002-10-17: När jag skulle byta tändlägesgivare på min T2 lossnade och försvann en distansbricka eller vad det var som satt under givaren. Vad ska det vara för sort, och var får man tag på en ny? Jag hittar den inte med ens med magnet.   Bert: På kuggavkännaren (blå kontakt) till de bilar som har två avkännare sitter en distansbricka under, men en T2 har väl bara en avkännare? Har inte sett till nån bricka där vad jag kommer ihåg. Alla dessa avkännare är av samma sort. Har inte brickans dimensioner nedtecknade, sätt en tunn planbricka under skruven så länge. Men på T2....?
   Torbjörn F: Det ska vara ett spel på 0,5-1,5 mm mellan änden på den induktiva givaren och topparna på svänghjulets kuggar, mät längden på givaren respektive avståndet mellan den plana ytan på kopplingskåpan och svänghjulet med skjutmått och räkna! Man justerar avståndet genom att välja en bricka med lagom tjocklek (eller lagom många brickor).
  Joar 2002-10-19: Tänk att det var så enkelt! Jag hade fått för mig att brickan skulle ha samma form som plattan på givaren. Den startade direkt med den nya givaren, trots -10C!    Bert: Otroligt! Vad är det som varierar? Svänghjulet eller givarna, kanske båda? Jag trodde ju helt säkert att det var en och samma bricka till alla bilar. Man lär sig! En tanke, svänghjulets kuggar kanske är ojämna, mer slitna där startmotorn ofta går in?
   Torbjörn F: Svänghjulet är det nog inte...skulle tro att det är givarna och bearbetningen av kopplingskåpan som är huvudorsak till toleranserna. Kuggarna brukar bli "mosade" på sidan av startkransen, där drevet slår i när det ska försöka kugga i. Men kuggtopparna brukar inte slitas ner. På CX:en jag hade (GTI '88, katalysator - alltså en givare, automatlåda), satt det en ca 1 mm tjock bricka. Jag har för mig att jag har sett två brickor någon gång på något exemplar. Jag fick förresten problem på den med att startkransen förskjöts längs momentomvandlaren med tiden. Så småningom började startmotordrevet få svårt att kugga i. Jag bytte startmotor och då var problemet löst i några månader...sen fick jag problem igen och renoverade den gamla startmotorn och satte tillbaks den, ytterligare ett tag senare stod jag där med ett startmotordrev som inte alls kuggade i - och då var det dags att titta närmare på saken. Det visade sig att det inte finns någon ansats som axialstopp för startkransen på momentomvandlaren (till skillnad från vanliga CX-svänghjul). Några av spjälorna i gallret under kopplingskåpan var sönderbrutna sedan tidigare och den vägen kunde jag komma åt att knacka tillbaks startkransen med hammare och dorn. Innan dess drog jag runt motorn ett varv, rengjorde anliggningsytan och smetade på Loctite. Den fungerade bra som smörjmedel för att få startkransen att krypa tillbaks också. Efter att ha fått startkransen i rätt läge slutade motorn också att misstända på tomgång som den hade gjort förut! Antagligen låg startkransen så långt på sidan av givaren att spänningen från givaren nätt och jämnt räckte till för att styrdonet skulle trigga på den...
   Bert: Krypande startkrans, det var ju också ett fel.... rätt klurigt måste jag säga. Det hittar man ju inte så där utan vidare. Står en CX automat härutanför och väntar på nåt beslut, har dock aldrig kollat startkransens läge. -87 med två givare, utan kat. Numera utan givare också, dom ligger som reserv i T2'an, liksom två insprutrelän. Tur att du slapp ta ur motorn, inget man längtar efter med den klumpen.

Fel på tändlägesgivare:
  Jarri 1999-09-30: Hur konstaterar man fel i nämda givare?   Bert: Genom att bilen inte startar? nej det var fel svar tror jag, jag bläddrar frenetiskt. Det är en induktiv givare som räknar kuggar (två givare före -88, annat utförande före -84). Man borde alltså kunna mäta upp en resistans om några lämpligt många ohm, här kommer det: Lägesavkännare fabrikat EA, inre motstånd 50 ohm, obs ingen kontakt mot jord. Reservdelsnummer 95 496 547. har man 2 givare är båda lika, går alltså att byta. Sätt föralldel trådarna rätt om det är 2 givare. Annars blir det 145 nollställningar per varv :-((( det är 145 kugg på kransen. Kul detalj, pulserna från givaren går till tänddatorn på vänster framflygel. Därifrån sedan via en egen tåt till insprutboxen under handskfacket (eller snarare framför fötterna). De här pulserna har jag skrivit mycket om, och rotat mycket i. Det är VÄLDIGT känsligt med tändstift och kablar. Icke avstörda sådana ger nämligen extrapulser in i tändburken, och mikroprofessorn (han därinne) räknar fel, för mycket. Man får då en succesivt högre tändning från första till sista cylindern (i den ordning det nu tänder). Blir varmt o gott, lite väl varmt. Alltså resistorstift och dito kablar. De här givarna brukar det bli avbrott i då och då, yttrar sig ofta som att bilen dör när man kört ett tag, går igen när det kallnat osv. Kan ju vara svårmätt, kylspray kan fungera. Lite övrigt att mäta:
Kontroll av tändspolarnas primärkrets: mät motståndet, skall var ca 2.5 ohm
Kontroll av tändspolarnas sekundärkrets: mät motståndet, skall var ca 3.5 till 4 kohm
Kontroll av tändburkens spänningsmatning (med tändningen på): mät från pol 10 i vita kontakten till pol 2 (jord) i svarta kontakten, skall vara ung batterispänning
Samma koll mellan nämnda pol 2 (jord) och pol 11 i svart när tändning och startmotor är aktiverad, skall vara lika med batterispänningen (som nu är lägre för att startmotorn går). Och så det vanliga förståss: kolla gnista, stift osv. Har man gnista så är det säkert fel på bränsleinsprutning om inte motorn går. Hua, det blev mycke de här, direkt från Citroens servicemeddelanden. /Bert

Startproblem:
  CX-frälst 2006-09-11: Farsans TRI -85 tar en mindre evighet på sig att starta. Den hostar inte en enda gång och tycks inte bli sur. Pumpen går men ingen gnista vid kontroll. Efter ca tio sekunder startar den och går perfekt. Har under en tid tvärdött mellan bara ett antal takter och flera minuter. Bytte batteri och nu detta. Jordpunkter och plusledning är nybytta. ÖDP-givarna är kontrollerade och antas vara hela. Blå reläet är lånat från en fullt fungerande T2. Vilken av givarna ska ha en distansbricka? Mätte 12volt mellan tändspolens + och chassi. Jag får dock bara någon volt om jag mäter mot minus på tändspolen. Var ska jag börja?   Millgard: ÖDP-givaren kan bli dålig/glapp och ge svagare signal så det tar ett tag för ECU att förstå att motorn faktiskt snurrar och skicka på bensin. Jag hade ett liknande problem på en BX och det som krävdes var ett högre motorvarvtal än vid kallstart med startmotor för att motorn skulle snurra igång. Rulla igång den var inga problem och start med varm motor gick bra. Det är ett känt problem så du kan lika gärna byta eller åtminstone mäta upp den.
  CX-frälst: Är mätta bägge två. Har flera begagnade hemma och samtliga ligger mellan 71 och 74 ohm i rumstemperatur. Resistansen ändras ej då jag bänder i staven. Däremot mäter jag ca 62 ohm i frysen och 82 ohm vid 80 grader. Stämmer att den startar lite lättare på varm eller ljum motor?   Millgard: Den skall inte vara temperaturkänslig. Oavsett detta så är defekta ÖDP-givare snarare regel än undantag och jag har också provat en annan ÖDP-givare med nedslående resultat men när jag köpte en ny funkade bilen perfekt. Man skulle nästan kunna säga att det är en slitdetalj som skall bytas efter 20.000 mil...

Startproblem vid varm motor:
  Jerker 2001-11-29: CX 25 GTI -88: Vid kall motor startar den utan problem, men när motorn är varm tänder den inte. Det går dock att rulla/bogsera i gång den. För övrigt går den som en klocka. Inga misständningar, ryckig gång etc. Har därför uteslutit "blå relät". Jag har funderat på glapp i tändningslås eller fel på tändlägesgivaren.   Henrik: tändlägesgivaren, standardfel!
  Lars H: Reservdelsnummer 591888 eller sök på (5918.88) ca en 500:-

  Mikael 2000-11-27: Jag har problem med min GTi-86. När jag har kört en bit och slår av motorn så startar den inte. Får den stå ca 1/2 timma så startar den direkt. Vad är troligaste felet?   Torbjörn: Låter som givarna vid svänghjulet. Lossa, torka rent. Gjort på 5 minuter. Brukar göra underverk.
  Anders Ö: Kolla även att det inte har samlats spån från kuggkransen på givaren. Det sitter en magnet i mitten som samlar på sig en del spån, och när det blir för mycket uppför sig motorn skumt.

  Gustaf 2000-07-03: När motorn har blivit genomvarm (tar ca 15 min) så tvärdör den. Sen kan man sitta och vänta tills något svalnar (ca 10-30 min). Plötsligt tänder motorn igen - igen med huven, köra - efter ca 5 min tvärdöd osv osv.   Bert: Pulsgivaren (-arna). Typiskt. Sitter snett uppifrån/bakifrån mot svänghjulet, lyft ur reservhjulet. Kan vara en eller två beroende på årsmodell, men det är nog bara en som är trasig. Båda är lika om du har två, men växla inte kontakterna.
  Resultat från Gustaf: Sannerligen är det fel på min givare. Den har 80 ohm i resistans när den är kall för att öka till 110 ohm varm. Omedelbart efter motorn stannat kan det dessutom vara avbrott. Efter att ha stoppat givaren i frysboxen någon minut startar motorn direkt. Nu är det bara att göra en inhandling.

  Urban 1999-12-03: Min Turbo 2:a stannade hemma på gården, den gick på tomgång ca. 15 minuter, sedan hostade den till som om det var slut på soppa och tvärdog därefter! Jag har kollat alla kontakter som har med insprutningen att göra, har kommit fram till att det kommer bensin fram till insprutningsbryggan, men det verkar som inte insprutningsmunstyckena öppnar!! Den surar inte ner sej, men kan ibland hosta till och gå på 2-3 burkar i några sekunder! Vad kan jag ha missat i min felsökning?   Dala: Problemet ligger kanske i tändningsgivaren, en svart liten läppstiftsstor mockajäng som sitter fast i motorns baksida. Ungefär framför reservdäcket. Om denna är skitig eller kass slutar motorn att gå normalt. Ofta sker detta först när motorn blivit varm. Givaren/sonden sitter fast med en skruv på en liten platta och är lätt att få loss. Observera att den del som syns i monterat läge endast är en svart sockerbitsstor grej. Testa att ta ur den och gör ren den. Går bilen bra efter detta är ju allt tipp topp. Gör den inte det så investera i en ny givare. Det handlar om nån hundring eller två. Om din bil råkar vara av årsmodell 1986 så har du frikostigt utrustats med två sonder. Kolla gärna båda.
  Bert: Instämmer med Dala, kanske givaren(-na). Lägg i frysen över natten. Har du 2 givare är de lika, men har olika uppgift. En svarar för nollställning av datorn, en puls per varv, den andra räknar kuggar på startkransen och ger order om gnista vid rätt tidpunkt.

  Morten 2000-02-13: Underveis fra Norge til Spania, fikk jeg følgende problem - eter tankning på autobahnen ville bilen ikke starte. Efter 40 minutters venting, startet den som om intet hadde skjedd. Det samme skjedde ved neste tankning, så deretter sluttet jeg å stoppe motoren ved tankning. Dette er nå blitt et konstant problem, så snart motoren er blitt god og varm, vil den ikke starte - det kan ta mellom en kvart og to timer før den vil gå igjen. Dette skjer enten bilen har vært kjørt hardt eller bare langsom bykjørning. Symptomet er at det ikke er antydning til gnist - så noe med bensin eller elektronikk er det.   Helge: Det er nok svinghjulsføleren som er årsaken til dette. På din modell sitter det antakelig ikke to, men kun en slik en. Det ble gjort en endring der i 1985/86. Din ene føler er imidlertid identisk med de to som satt i de litt eldre bilene. Føleren har vært en synder i all tid ... Ta vare på den gamle i hanskerommet i tilfelle den nye svikter en dag. Det tar 5 min. å bytte denne. Den sitter i bakkant av motoren over svinghjulet.
  Lars: Jeg hadde akkurat samme problem med min bil sist sommer. Løsningen var å skifte to svinghjulsfølere. Et Citroën-verksted gjorde jobben for meg. Følerne kostet 450,- pr. stk. eks. mva.

  Hans 1999-07-07: Min CX stannar bara. Insprutningsreläet är bytt (dyrt!) men det har inte hjälpt. Vilka andra reläer har inverkan på tändning och insprutning mm?   Bert: Väldigt vanligt att pulsgivare (givarna) för tändningen ger upp. Fungerar kalla men inte varma till exempel. Skruva ur, kyl ned, skruva in och starta. Kan fungera. Då vet du vilken det är. Sitter under reservhjulets framkant mot svänghjulet. -85 har två givare, efter -88 en. Båda är lika så man kan skifta dem.

  Allan 1999-12-10: Min CX2500 Prestige har blivit vrång på gamla dar (42.000 mil) Då motorn är varm och man försöker återstarta efter ca 5 min finns inget liv. Öppna motorhuven, klappa försiktigt, vänta några min med öppen huv - och den startar lika bra som vid kall motor. När han väl går finns inga problem. Alla givare (tror jag) som har med problemet att göra är bytta, likaså insprutningsreläet.   Mats: Jag råkade ut för exakt samma problem på min T2:a, och då var det vevaxelpositionsgivaren (eller tändlägesgivaren om man så vill) som bråkade. Det förekommer tändsystem med såväl en som två sådana här givare. De sitter med en skruv i bakkant av motorn, vid svänghjulet. Glädjande nog är de enkla att byta och förhållandevis billiga.

  Tips från Harry, Michigan 2000-07-01: On my CX 25 (built in late -85) there is a computer for the ignition under the hood on the inside of the driver's wheel well. There are two multi-plugs which go into it. I would pull them off and put them back on. I would suggest cleaning them and treating them with a little grease in any case. These have given me a bit of trouble in the past and they act just like the flywheel sensors.

  Tips från Alan D (UK) 2001-08-18: I have rewound open-circuit ignition sensors, paying particular attention to the connections from the terminals to the coil wire, by not stressing them in any way before re-potting the assembly. One seems to be working OK after a few thousand miles and another is carried in the car as a spare. I made a rewinding jig and guessed the number of turns/gauge of wire. You have to check the polarity of the coil by noting the current direction when a bit of iron is pulled away from the tip. If you don't understand that reasoning, ask someone.
  John H (UK): Have you really pulled apart and re-built one of these sensors? Never thought of that! Might just have a look in there and view the mysteries within. God knows I am not short of old ones to pull apart! "Where me magnifying glass Sue"! "It's next to that old fuel pump on the bread-board". "Thanks Love. Allan Dibley says that if I hack this open...... have you seen that little kitchen knife of yours anywhere"? Etc:-)

Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan